Cennik usług MEDIC.TAXI

 • 8,00 zł - opłata początkowa obejmująca zajęcie miejsca w taksówce i należność za pierwszy odcinek drogi
 • 3,00 zł - opłata za 1 km drogi na taryfie pierwszej (1) - obowiązuje w dni powszednie w godz. 6.00-22.00;
 • 4,50 zł - opłata za 1 km drogi na taryfie drugiej (2) - obowiązuje w dni powszednie w godz. 22.00-6.00 oraz w niedziele i święta w ciągu całej doby;
 • 6,00 zł - opłata za 1 km drogi na taryfie trzeciej (3) - obowiązuje przy wyjazdach poza granice I strefy opłat taryfowych bez wykorzystania jazdy w kierunku powrotnym, w dni powszednie w godz. 6.00-22.00;
 • 9,00 zł - opłata za 1 km drogi na taryfie czwartej (4) - obowiązuje przy wyjazdach poza granice I strefy opłat taryfowych, bez wykorzystania jazdy w kierunku powrotnym, w dni powszednie w godz. 22.00-6.00 oraz w niedziele i święta w ciągu całej doby
 • 40,00 zł - opłata za 1 godzinę postoju (na wszystkich taryfach)
Pamiętaj o tym że:
 • Stosowane przez taksówkarza stawki za przewozy nie mogą być wyższe niż wskazane powyżej.
 • Należność za usługę stanowi bezpośrednie wskazanie taksometru.
 • W taksówkach osobowych nie przewiduje się stosowania dodatkowych dopłat.
 • Kierowca taksówki nie pobiera dodatkowych należności za tzw. „powrót” liczony od miejsca zakończenia kursu z pasażerem do miejsca pierwotnego postoju.
 • Kierowca taksówki jest zobowiązany zawsze wydać paragon z kasy fiskalnej i na żądanie pasażera wystawić rachunek. Paragon lub rachunek stanowią podstawę reklamacji w przypadku nieprawidłowo wykonanej usługi.
Dobrze wiedzieć:
 • Oprócz tabliczki informacyjnej o stosowanych opłatach umieszczonej na szybie tylnych prawych drzwi taksówki kierowca posiada i udostępnia na żądanie pasażera szczegółowy cennik opłat.
 • Kierowca taksówki zobowiązany jest wykonać zamówiony przewóz najkrótszą drogą, chyba że pasażer żąda przewozu inną trasą.
 • Jeżeli w czasie trwania przewozu następuje zmiana taryfy dziennej na nocną lub odwrotnie, albo jeżeli następuje przekroczenie granicy strefy opłaty taryfowej, kierowca jest obowiązany powiadomić o tym pasażera i przełączyć taksometr na odpowiednią taryfę.
cennik
22 300 99 99