Ekologiczna Taksówka

Nasza Ekologiczna Taksówka VW CADDY 2.0 EcoFuel
Szanowni Państwo, miło nam poinformować że, nasza ekologiczna taksówka VW Caddy jest zasilana ekologicznym paliwem CNG (Compressed Natural Gas).
Gaz ziemny jest mieszaniną lekkich węglowodorów. Występuje w przyrodzie w stanie wolnym, dlatego nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego. Wielkość emisji wydzielanej z układu wydechowego zależy przede wszystkim od konstrukcji silnika, jego stanu technicznego, kształtu i wielkości komory spalania, charakterystyki układu zasilania, możliwości regulacyjnych, itp. Pojazdy zasilane CNG nie emitują cząstek sadzy, redukcji ulega wielkość emisji szkodliwych spalin, itp.

Brak efektu dymienia z rury wydechowej powoduje nie tylko odczuwalną różnicę powietrza w okolicy pojazdu, ale ma dodatkowy efekt w postaci rzadszego malowania elewacji zewnętrznej budynków. Stosowanie CNG inicjuje zatem wtórny efekt ekologiczny polegający na ograniczeniu emisji z farb używanych do malowania budynków. Z tego powodu pojazdy takie nie mają tylu ograniczeń ruchu w centrach miast.

Podczas tankowania samochodu gazem ziemnym brak jest emisji paliwa do atmosfery. Również efekt oddychania zbiorników gazu ziemnego nie następuje podczas postoju jak ma to miejsce z tradycyjnymi bakami paliwa. Jest wprawdzie gazem cieplarnianym, ale nie może skazić gruntu i wód gruntowych jak rozlane paliwa płynne. Skład CNG i brak w nim substancji kancerogennych wydłuża żywotność silnika. Poddany będzie on zatem powtórnemu przerobowi później niż silnik benzynowy. Wpisuje się zatem pozytywnie w proces utylizacji i recyklingu odpadów. Transport gazu ziemnego rurociągami oznacza jednocześnie odciążenie dróg z transportu ciężkiego. Rzadziej na naszych drogach spotkamy cysterny dowożące paliwo do stacji tankowania. Rzadziej też będziemy kłaść kolejną warstwę asfaltu na drodze, gdyż odciążona, będzie rzadziej remontowana. Parujący, ciepły asfalt emituje znaczne ilości substancji szkodliwych, których ograniczenie zapewni stosowanie CNG.

Silnik zasilany gazem ziemnym pracuje równomiernie co przyczynia się do zmniejszenia hałasu. Emituje małe ilości związków siarki, gdyż występuje ona w niewielkiej ilości w składzie gazu ziemnego. Otrzymamy niską emisję cząstek stałych (PM) i niską emisję dwutlenku węgla. Ponadto składniki gazu ziemnego nie są toksyczne.